Het all-gender toiletpictogram? Een simpele wc-pot.

De huidige ontwerpnormen voor openbare toiletten voldoen niet aan de behoeften van de LHBTQ+-gemeenschap. Gemotiveerd door vragen van verschillende opdrachtgevers, besefte Senior Designer Anna de Jonge dat het tijd was om het toiletsymbool te heroverwegen.

Het half-man, half-vrouw-in-een-jurk pictogram dat meestal gebruikt wordt om all-gender toiletten aan te wijzen deed Anna en een collega, beiden gekleed in een spijkerbroek, versteld staan.

‘Dit symbool snijdt geen hout. Het richt zich op mensen en hun kledingkeuze, terwijl het eigenlijk om de functies van het toilet zou moeten gaan.’

Het afgelopen jaar verkende Mijksenaar dit complexe onderwerp door verschillende onderzoeken uit te voeren waarbij de LHBTQ+-gemeenschap actief betrokken was. Het resultaat is een whitpaper met onze bevindingen waarin een wayfinding-toolkit voor inclusieve toiletten is opgenomen.

We hopen dat het ons, onze opdrachtgevers en andere ontwerpers (of andere geïnteresseerden? helpt om weloverwogen beslissingen te nemen die voor iedereen werken.